ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
อบรมหลักสูตรเรื่อง เทคนิคและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหาร (Factory inspection)

 

 

ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ตรวจติดตาม เทคนิคการตั้งคำถาม การเขียนประเด็นความไม่สอดคล้อง และบทบาทหน้าที่ในการตรวจประเมินได้อย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้รูปแบบการตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เข้าถึงกฎหมายของอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดต่างๆ

 

หลักสูตรเรื่อง “เทคนิคและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหาร (Factory inspection)”
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 (1 วัน)

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

 

หัวข้อบรรยาย
- ประเภทและเทคนิคการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดทำรายการคำถาม การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมตามระบบ GHPs/HACCP/BRC
- ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร GHPs/HACCP/BRC/FSSC 22000/ISO 22000
- กฎหมายและข้อบังคับในอุตสาหกรรมอาหาร
- กิจกรรม Workshop

 

วิทยากร  อ.วรรณฤดี เดชพรหม ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำสถาบันอาหาร

 

Download รายละเอียดและสมัครออนไลน์ https://www.nfi.or.th/training-list-detail.php?id=650

 

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน 
สมาชิก NFI 3,200 บาท / บุคคลทั่วไป 3,400 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน : คุณธราธิป แววศรี (เป๋า)
ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
E-mail : training@nfi.or.th
Line@ : https://bit.ly/393y0Xe

 

>> ถาม-ตอบข้อสงสัยกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง
>> เข้าถึงผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด
>> คุยสดหลังไมค์ได้หากมีข้อสงสัย
>> เรียนครบ จบรับ Certificate ทันที

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins