ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
พฤษภาคม 2566
12 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66

2 ที่สุดท้าย!! กับ Executive Trip ตะลุยไต้หวันไปกับ NFI ระหว่าง 12-16 มิถุนายน 2566

ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

69,000 69,000
มิถุนายน 2566
7 มิ.ย. 66 -

การประยุกต์ใช้ Prebiotic และ Probiotic ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
15 มิ.ย. 66 -

วิธีการทำความสะอาดและสารทำความสะอาดในโรงงานอาหาร

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
20 มิ.ย. 66 -

ระเบียบแสดงข้อมูลฉลากอาหารของกลุ่มประเทศ ASEAN

ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
20 มิ.ย. 66 -

ข้อกำหนดระบบ GHPs-HACCP 2020 ในโรงงานอาหาร (รุ่นที่ 2/2566) **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
22 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66

BRC Issue 9 : ข้อกำหนดมาตรฐานและการตีความ

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

5,000 5,300
26 มิ.ย. 66 -

การควบคุมคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
28 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66

การออกแบบและการผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเพื่อการป้องกันและบำบัดโรค **NEW**

ณ ห้องอมรินทร์ และห้องปฏิบัติการทางอาหาร อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

7,900 7,900
29 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66

เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

5,000 5,300
30 มิ.ย. 66 -

การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบอาหารทางเคมี

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
30 มิ.ย. 66 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

30 มิ.ย. 66 -

**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2566

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins