ตารางฝึกอบรมสถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ตารางฝึกอบรม
วันที่ หัวข้ออบรม ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
เมษายน 2567
22 เม.ย. 67 -

เทคนิคและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินในอุตสาหกรรมอาหาร (Factory inspection)

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
23 เม.ย. 67 -

แนวทางการแสดงฉลากอาหารของจีนตามมาตรฐานใหม่ **Update** เรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
24 เม.ย. 67 -

การควบคุมคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
29 เม.ย. 67 -

การจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ

3,200 3,400
30 เม.ย. 67 -

การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management, IPM) (รุ่นที่ 2/2566) **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
พฤษภาคม 2567
2 พ.ค. 67 - 3 พ.ค. 67

การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

5,000 5,300
14 พ.ค. 67 -

ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food Information Regulation) **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
24 พ.ค. 67 -

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ห้องชมนภา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

3,200 3,400
31 พ.ค. 67 -

**NEW** ปฏิทินแผนงานฝึกอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2567

31 พ.ค. 67 -

แบบฟอร์มจัดอบรม In-house Training

31 พ.ค. 67 -

ข้อกำหนดระบบ GHPs-HACCP 2022 ในโรงงานอาหาร (update) (รุ่นที่ 2/2567) **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
มิถุนายน 2567
6 มิ.ย. 67 -

ระเบียบการแสดงข้อมูลฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา (USA Food Labeling Law) **เรียนออนไลน์**

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

3,200 3,400
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins